Perymetria komputerowa jest nowoczesną metodą badania pola widzenia. Pole widzenia człowieka jest to zakres przestrzeni widocznej przez oko. Istnieje bardzo wiele chorób oczu, które objawiają się zmianami w polu widzenia. Badanie pola widzenia wykazuje ewentualne ubytki widzenia w chorobach samej siatkówki lub przerwania ciągłościści dróg prowadzących bodźce do ośrodków korowych w mózgu. Ubytki pojawiają się w jaskrze, chorobach nerwu wzrokowego, siatkówki i schorzeniach neurologicznych.

Współczesne wykorzystanie komputerów pozwala na bardzo dokładną analizę pola widzenia. Prawidłowe pole widzenia każdego oka wynosi w przybliżeniu:
od skroni: do 85°-90°
od nosa: do 55°-60°
od góry: do 45°-55°
od dołu: do 65°-70°
Obwodowe granice mogą być nieco zmienione przez głębokość osadzenia oka w oczodole, wysoką nasadę nosa, łuk brwiowy lub opadającą powiekę górną. W istocie badanie perymetryczne polega na ocenie zdolności siatkówki do odróżniania jasności testowego znaczka od luminancji tła. Czułość ta jest najwyższa w centrum pola widzenia i zmniejsza się ku obwodowi.
Wskazania do wykonania badania:
choroby układu nerwowego
choroby nerwu wzrokowego
jaskra
odwarstwienie siatkówki
inne choroby siatkówki i naczyniówki
Perymetr komputerowy znajdujący się w Ośrodku BON MEDIC umożliwia te badania. Pozwala również na badania zakresu dwojenia w zezach porażennych i zakresu widzenia obuocznego u kierowców.