Badania elektrofizjologiczne narządu wzroku należą do grupy badań czynnościowych, określających czynność siatkówki i nerwu wzrokowego. Są to badania diagnostyczne, uzupełniające.


RODZAJE BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH
Badania elektrofizjologiczne narządu wzroku dzielą się na 2 grupy badań- na badania czynności całej lub części siatkówki oraz badania nerwu wzrokowego.
Badania nerwów wzrokowych to wzrokowe potencjały wywołane –PVEP, VEP, VER, FVEP
Badanie komórek zwojowych to PERG (pattern elektoretinografia)
Badania siatkówki to elektroretinografia –ERG, ERG błyskowe, ERG flash; elektrookulografia – EOG
Część badań ( badania siatkówki) jest wykonywanych po rozszerzeniu źrenicy (krople są podane co najmniej 2x) więc po badaniu nie powinno się prowadzić samochodu.
Ze względu na charakter badania uzupełniającego, potwierdzającego lub wykluczającego daną jednostkę chorobową, konieczne jest posiadanie przez pacjenta skierowania/informacji od lekarza kierującego, na te badania, by prawidłowo dobrać wykonywane badania w danym schorzeniu lub przy jego podejrzeniu.
SKIEROWANIE / INFORMACJA OD LEKARZA
Skierowanie powinno zawierać informacje- imię i nazwisko pacjenta, wiek, ostrość wzroku do dali i bliży, istotne objawy podmiotowe i odchylenia w obrazie klinicznym narządu wzroku oraz rozpoznanie. W dużej grupie pacjentów ważny jest też wywiad rodzinny.
Więcej informacji na www.eretina.pl