Specjalista chorób oczu

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Długoletni pracownik Katedry i Kliniki Okulistyki UM w Poznaniu. Przed 17 lat konsultant w dziedzinie okulistyki dziecięcej Instytutu Pediatrii UM w Poznaniu. Do 2016/2017 roku współwłaściciel i pracownik Specjalistycznego Okulistycznego NZOZ „OCU SERVICE”, aktualnie też wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
Główne zainteresowania naukowe to elektrofizjologia i neurookulistyka. Od 2008 roku prowadzi własną pracownię badań elektrofizjologicznych narządu wzroku. Lekarz praktyk zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki oraz tylnego odcinka oka u pacjentów z cukrzycą, krótkowzrocznością, zmianami zwyrodnieniowym plamki. Prowadzi diagnostykę chorób genetycznie uwarunkowanych oraz nabytych siatkówki i nerwu wzrokowego w tym również u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (SM, neuroborelioza). Długoletnia współpraca ze specjalistami dermatologami zaowocowała zainteresowaniami problematyką chorób powierzchni oka (suche oko, nużeniec).
Autor i współautor wielu prac naukowych z dziedziny okulistyki , członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Elektrofizjologii Narządu Wzroku (ISCEV).
Pomysłodawca, organizator i wykładowca na wielu kursach oraz szkoleniach z dziedziny diagnostyki i leczenia chorób oczu.