Specjalista chorób oczu

Moje zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę i leczenie jaskry, problemy związane z zespołem suchego oka oraz zmiany w narządzie wzroku w przebiegu chorób ogólnych.
Na wizytę w Bon Medic zapraszam: osoby dorosłe dzieci od 3 roku życia.

W Bon-Medic udzielam konsultacji okulistycznych (również w języku angielskim) z pełnym badaniem obejmującym ocenę odcinka przedniego oka i dna oka, ponadto wykonuję badania:
– USG gałek ocznych i oczodołów
– UBM
– OCT RNFL
– OCT plamki
– zabiegi laserowe w jaskrze (irydotomia YAG, cyclofotokoagulacja laserowa)
Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym.
Ukończyłam Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2005 roku. Od 2006r. pracuję w Katedrze i Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie odbywałam szkolenie specjalizacyjne z zakresu okulistyki, a obecnie jestem asystentem W 2011 roku obroniłam rozprawę doktorską pod tytułem: ”Ocena zmian w obrębie narządu wzroku w wybranych, świeżo rozpoznanych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego”. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.
Przez cały okres swojej pracy zawodowej brałam udział w licznych kursach doskonalących i konferencjach naukowych. Ukończyłam między innymi:
Annual Course and Workshop for Standardized Ophthalmic Echography; Regensburg 14-18.06.2007r.
Uveitis Course; 7th Euretina Congress; Monte Carlo 17.05.2007r.
Warsztaty Spektralnej Tomografii Optycznej SOCT, Warszawa 20.10.2007r.
Postępowanie w urazach gałki ocznej, Niepołomice 30.11-02.12.2007r.
Retinal and Vitreous Surgery, Wiedeń 22.05.2008r.
Ultrasonografia dopplerowska gałki ocznej i oczodołu; Poznań 07.06.2008r.
Patofizjologia narządu wzroku; Wrocław 10.11.2008r.
Clinical Electrophysiology of Vision Course, Londyn 25-27.03.2009r.