Angiografia fluoresceinowa jest kontrastowym, inwazyjnym badaniem naczyń krwionośnych na dnie oka, po wcześniejszym dożylnym podaniu barwnika – fluoresceiny. Następnie wykonuje się serię zdjęć dna oka specjalnym aparatem fotograficznym (tzw. fundus camera). Badanie wymaga rozszerzenia źrenic u pacjenta.

Do głównych schorzeń diagnozowanych przy użyciu angiografii należą m.in.: retinopatia cukrzycowa, centralna surowicza chorioretinopatia, zakrzep żyły środkowej siatkówki, postać wysiękowa AMD, choroby zapalne naczyń siatkówki.
Angiografia fluoresceinowa jest badaniem bezwzględnie przeciwwskazanym u osób uczulonych na fluoresceinę, kobiet w ciąży oraz matek karmiących. Pacjenci z niewydolnością nerek przed planowaną angiografią powinni zasięgnąć porady lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do wykonania badania.
W naszym ośrodku badanie angiografii fluoresceinowej wykonujemy przy użyciu aparatu Topcon TRC-NW7SF.